Paper Search Console

Home Search Page Alphabetical List About Contact

Journal Title

Title of Journal: JDCK

Search In Journal Title:

Abbravation: Jeugd en Co Kennis

Search In Journal Abbravation:

Publisher

Bohn Stafleu van Loghum

Search In Publisher:

DOI

10.1002/chin.199113114

Search In DOI:

ISSN

1876-6099

Search In ISSN:
Search In Title Of Papers:

Groeiende zorg

Authors: Tom van Yperen,

Publish Date: 2009/06/01
Volume: 3, Issue:2, Pages: 2-3
PDF Link

Abstract

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau groeide het aantal gebruikers van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg tussen 1997 en 2007 met gemiddeld 7,4 procent per jaar. Over de jeugd-ggz kom ik uiteenlopende cijfers tegen; ik schat de stijging in het zorggebruik van 2000 tot 2007 op gemiddeld 12,5 procent per jaar, exclusief het persoonsgebonden budget (pgb). Voor die pgb’s is de toename van 2005 tot 2007 gemiddeld meer dan 80 procent per jaar. Voor het cluster 4-onderwijs, waar veel jeugd met gedragsproblemen naartoe gaat, geldt tussen 2003 en 2007 volgens een conservatieve schatting een groei van pakweg 17,5 procent per jaar.


Keywords:

References


.
Search In Abstract Of Papers:
Other Papers In This Journal:


Search Result:Help video to use 'Paper Search Console'