Paper Search Console

Home Search Page Alphabetical List About Contact

Journal Title

Title of Journal: Bijblijven

Search In Journal Title:

Abbravation: Bijblijven

Search In Journal Abbravation:

Publisher

Bohn Stafleu van Loghum

Search In Publisher:

DOI

10.1007/s00289-014-1289-9

Search In DOI:

ISSN

1876-4916

Search In ISSN:
Search In Title Of Papers:

Palliatieve zorg bij mensen met een dementie

Authors: Raymond T.C.M. Koopmans, Cees M.P.M. Hertogh, Jenny T. van der Steen,

Publish Date: 2014/02/21
Volume: 30, Issue:1, Pages: 32-39
PDF Link

Abstract

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Palliatieve zorg bij mensen met een dementie kent een aantal specifieke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Recent is onder auspiciën van de European Association for Palliative Care (EAPC) een ‘white paper’ gepubliceerd met 57 aanbevelingen. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal belangrijke aspecten van de palliatieve zorg bij mensen met een dementie, te weten het anticiperend beleid, belangrijke symptomen zoals het delirium, problemen met eten en drinken, pijn en pneumonie. Het artikel gaat ook in op ethisch gevoelige thema’s als palliatieve sedatie en euthanasie. Tot slot is een paragraaf over organisatie van zorg en consultatie opgenomen


Keywords:

References


.
Search In Abstract Of Papers:
Other Papers In This Journal:


Search Result:Help video to use 'Paper Search Console'